Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna

Wybrane osoby zostają zaproszone na spotkanie z bezpośrednim przełożonym do siedziby Nokia. W przypadku aplikacji do niektórych działów, rozmowy z przełożonym są poprzedzone testami weryfikującymi wiedzę i predyspozycje kandydatów.

Etap I

obrazek CV

czytaj

Etap II

obrazek rozmowa telefoniczna

czytaj

Etap III

obrazek CV

czytaj

Etap IV

obrazek angaż

czytaj