Etap pierwszy - selekcja nadesłanych CV

Kandydatów oceniamy na podstawie nadesłanego CV oraz listu motywacyjnego. Przeglądając aplikacje zwracamy szczególną uwagę na wykształcenie i doświadczenie . Istotne dla nas są także informacje o przebytych kursach, certyfikaty jakimi legitymują się kandydaci oraz znajomość języków obcych.

Etap I

obrazek CV

czytaj

Etap II

obrazek rozmowa telefoniczna

czytaj

Etap III

obrazek CV

czytaj

Etap IV

obrazek angaż

czytaj